Podmínky používání

 

Podmínky použití předepisují podmínky a předpisy pro uživatele a odkazují na používání webových stránek The Plitvice Times (PRILIKA GRP doo) - www.plitvicetimes.com.

Používáním tohoto webu koncový uživatel souhlasí s předepsanými podmínkami používání a souhlasí s používáním webu Plitvice Times (PRILIKA GRP doo) takovým způsobem.

Jakákoli distribuce, reprodukce nebo kopírování obsahu tohoto webu je povoleno pouze s výslovným souhlasem vlastníka tohoto webu (PRILIKA GRP doo).

Vlastník tohoto webu vynaloží maximální úsilí a přijme nezbytná opatření, aby zajistil přesnost všech předložených informací. Vlastník však neposkytuje žádnou záruku přesnosti nebo úplnosti těchto informací. Uživatel bere na vědomí, že přístup k obsahu tohoto webu a jeho používání je zcela na jeho vlastní riziko. Majitel www.plitvicetimes.com webová stránka PRILIKA GRP doo výslovně vylučuje odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout při přístupu, používání nebo nemožnosti používat obsah této webové stránky, jakož i za jakékoli další chyby nebo nepřesnosti obsahu.

Webová stránka www.plitvicetimes.com obsahuje informace třetích stran a odkazy, nad nimiž společnost PRILIKA GRP doo nemá žádnou kontrolu, a veškeré takové informace musí být jako takové zobrazeny a označeny v obsahu.